Wijkvereniging Westergouwe is een vereniging van bewoners van de wijk Westergouwe in Gouda. We willen een combinatie te zijn van een wijkteam (dat problemen in de wijk aanpakt) en een buurtvereniging (voor de gezelligheid).

Inhoud

Geschiedenis

De wijkvereniging is opgericht op 22 december 2017 door Frank Vermeer, Robbert van Schagen en Joost Heger. In de maanden ervoor zijn er verschillende contacten geweest met bewoners. Tijdens bijeenkomsten is geïnventariseerd of hier draagvlak voor is, en welke zaken er aangepakt zouden moeten worden. De eerste activiteit is georganiseerd (Sint Maarten lampionoptocht 2017). Veel meer mensen dan deze drie hebben aan de oprichting bijgedragen, waarvoor we hen willen bedankten.

Doelstelling

Het doel van de wijkvereniging is om de eenheid en leefbaarheid in de wijk te bevorderen en de gezamenlijke belangen van de bewoners te dienen.

Doelgroep

De doelgroep van onze vereniging zijn de bewoners van de wijk, zoals het op dit moment is. Verder benadrukken we dat we voor de verschillende subgroepen in de wijk een vereniging willen zijn, van sociale huur tot vrije kavels, van kinderen tot ouderen.

Visie

Het is onze visie om onze doelen te realiseren door het organiseren van activiteiten en het aanpakken van problemen.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit de volgende leden:

  • Vacature, voorzitter,
  • Steven Vierhout, penningmeester
  • Tessa de Vogel, werkgroep Activiteiten
  • Vacature, werkgroep Leefbaarheid
  • Vacature secretaris

Statuten

U kunt de statuten hier downloaden

Werkgroepen

We hebben twee werkgroepen, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van onze doelstellingen.

De Werkgroep Activiteiten is verantwoordelijk voor het periodiek organiseren van leuke activiteiten voor bewoners. Zie hier de kalender.

De Werkgroep Leefbaarheid is verantwoordelijk voor de aanpak van leefbaarheidszaken in de wijk. Zie hier de aandachtspunten.

Samenwerking

Wij willen een serieuze samenwerkingspartner zijn voor Projectbureau Westergouwe, gemeente Gouda en de andere relevante partijen. Dit willen we op een positieve en constructieve wijze doen, waarbij we mede aandacht hebben voor wat wij voor onze samenwerkingspartners kunnen betekenen, en niet alleen andersom.

Bijeenkomsten

In het afgelopen jaar hebben we een aantal keer een bijeenkomst belegd. Hierbij is vastgesteld dat er grote interesse en behoefte is voor een eigen vereniging en identiteit.Tijdens deze bijeenkomsten hebben we de aandachtspunten geïnventariseerd. Het is een belangrijk aspect van onze werkwijze, dat we de bewoners zelf laten komen met ideeën en problemen, om vervolgens samen de realisatie en oplossing aan te pakken.
De komende jaren willen we elk half jaar een algemene bijeenkomst beleggen voor bewoners van de wijk. Hierin willen we met hen in gesprek gaan over lopende zaken.

Vrijwilligers

We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor in het bestuur, in de werkgroepen, of om gewoon een losse keer te helpen. Wie je helpen? Laat het ons weten via info@wijkverenigingwestergouwe.nl

Donateurs en sponsors

Wilt u doneren of ons sponsoren? Laat het ons weten via info@wijkverenigingwestergouwe.nl

Contributie

De contributie is voor 2023 vastgesteld op € 5,00. Deze geldt net als het lidmaatschap per adres.
vragen over de contributie: penningmeester@wijkverenigingwestergouwe.nl

Rekeningnummer

Het rekeningnummer van de wijkvereniging is NL64 INGB 0008 0592 77

KVK

De inschrijving bij de Kamer van Koophandel is onder nummer 70371377