Denk mee over Groen!

Met een gebiedscoalitie van bewoners, zorg- en welzijnsorganisaties, woningcorporaties en de gemeente is er bijna twee jaar extra aandacht voor de sociale kant van de wijk Westergouwe. Want in een (nieuwbouw)wijk staan er niet alleen huizen, maar er wonen ook mensen. De gebiedscoalitie is een van de 24 in Nederland en wordt landelijk ondersteund door projectorganisatie Platform 31. Het project loopt sinds medio 2019 tot januari 2021.

Wat is een wijk voor iedereen? Samen met professionals, de wijkvereniging en een aantal bewoners hebben we eind 2019 met elkaar geformuleerd wat we hieronder verstaan. Het klinkt misschien voor de hand liggend, maar het belangrijkste is dat we het met elkaar hebben bedacht (en niet achter een bureau): Een sociale, veilige, diverse, gezonde en beweegvriendelijke wijk voor iedereen en een wijk waar je prettig kunt wonen

In 2020 zijn we steeds concreter geworden. Hoe realiseer je bovenstaande? Wat heb je daar dan voor nodig?

Voorbeelden:
Denk aan toegankelijke en veilige fiets- en wandelpadenVoorzieningen om elkaar te kunnen ontmoetenPlekken om activiteiten te kunnen organiseren, zoals een laagdrempelige inloopEen divers woningaanbodBuurtjes met een stadstuin of een gezamenlijke tuin/ speelplekAanwezigheid van goed openbaar vervoer, etc.

Wat is de rol van de wijkvereniging? De wijkvereniging heeft een belangrijke rol om de stem van de huidige bewoners te laten horen. Wij kennen de wijk als geen ander en weten wat er leeft..

Op 16 juli is er een bewonersbijeenkomst voor iedereen in Westergouwe om mee te denken over de invulling van het groen. Kom je ook en denk je met ons mee? Graag tot dan!

Inschrijven kan via onderstaande link.
https://goudabruist.nl/activiteit/45743/ideeënbrouwerij-westergouwe

BuurtPreventieApp

Beste bewoners van Westergouwe

Om onze wijk zo veilig mogelijk te houden, hebben vrijwilligers sinds kort een BuurtPreventieApp voor Westergouwe opgezet.
Westergouwe is opgedeeld in secties en elke sectie krijgt een aparte BuurtPreventieApp groep en wordt beheerd door een beheerder. Deze beheerders staan tevens onderling met elkaar in contact om informatie te kunnen delen.
Een beheerder van de groep houdt in de gaten wie zich aanmeldt en of het gebruik volgens de regels plaatsvindt.
Wij raden daarom ook alle bewoners van Westergouwe aan om zich aan te melden bij deze BuurtPreventieApp. Hoe meer bewoners zich aanmelden hoe sneller en adequater er opgetreden kan worden bij een verdachte situatie.
Er wordt gebruik gemaakt van de applicatie Telegram.

Momenteel is er gestart met:
• De tuinenbuurt (BPW1)
• Eiland 2 (BPW3)

Aanmelden en meer informatie is te vinden op de volgende website.
Mocht je interesse hebben om beheerder te worden, geef dit dan aan via het aanmeldingsformulier of stuur een email. Mocht je verder nog vragen hebben, ook dan kun je ons een email sturen.

Met vriendelijke groet,

BuurtPreventie Westergouwe
BuurtPreventieWestergouwe@gmail.com

Paaseieren zoeken afgelast

De activiteiten commissie was klaar om jullie uit te nodigen voor paaseieren zoeken, maar helaas zullen we deze plannen geen doorgang vinden en bewaren we ze voor volgend jaar.

23 Westergouwenaars leren reanimeren

Op 18 februari hebben we een reanimatiecursus georganiseerd voor bewoners van onze wijk. Dit naar aanleiding van de plaatsing van een AED-apparaat op Eiland 1.

23 bewoners waren hierbij aanwezig. Het was een groot succes! Mocht er nog een cursus komen en u wilt meedoen, laat dat dan alvast weten via leefbaarheid@wijkverenigingwestergouwe.nl

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, staande mensen en schoenen

Kijk op Facebook voor meer foto’s

Bestuursleden gezocht

Beste bewoners en leden,

Nog altijd zijn wij op zoek naar bestuursleden. We zoeken momenteel vooral iemand die PR en Communicatie voor ons wil doen. Dat gaat dus om contacten met bewoners, Gemeente Gouda, Projectbureau Westergouwe, sponsors en andere bedrijven en instanties.

Lijkt jou dit leuk en wil je graag wat bijdragen aan onze wijk? neem dan contact met ons op via info@wijkverenigingwestergouwe.nl

Reanimatiecursus zit vol!

De reanimatiecursus van 18 februari zit vol. We zijn erg blij met alle aanmeldingen! Er zijn ook al geïnteresseerden voor een eventuele tweede avond. Wil je hier van op de hoogte blijven? mail dan naar leefbaarheid@wijkverenigingwestergouwe.nl

Reanimatiecursus

Beste bewoners,

Zoals eerder al gecommuniceerd is er sinds kort een AED beschikbaar voor de wijk Westergouwe. Deze AED hangt aan de garagegevel bij Schokplantsoen 55 en is 24/7 bereikbaar.
Om als burgerhulpverlener hulp te kunnen bieden bij een noodsituatie wordt er vanuit de Wijkvereniging een reanimatiecursus + gebruik AED georganiseerd.
De cursus staat gepland voor dinsdagavond 18 februari a.s. om 18.30 uur in het KC de Ontdekkingsreizigers.
De kosten hiervan zijn voor leden € 5,- en voor niet leden € 10,-.
Er zijn 3 opties om dit te voldoen:

 1. Contant voor aanvang cursus (geen wisselgeld aanwezig)
 2. Pinnen voor aanvang cursus
 3. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL64 INGB 0008 0592 77 tnv Wijkvereniging
  Westergouwe met als onderwerp “naam aanwezige-reanimatiecursus 2020”.
  Als u deze cursus via de wijkvereniging gaat volgen, dient u zich wel aan te melden als burgerhulpverlener bij de Hartstichting.nl of HartslagNu.nl.
  In deze app kunt u aangeven wanneer u als burgerhulpverlener bereikbaar bent voor noodsituaties.
  Voor deze cursus zijn nog plekken beschikbaar. Indien u interesse hebt, stuur dan een mail naar leefbaarheid@wijkverenigingwestergouwe.nl.

Met vriendelijke groet,
Wijkvereniging Westergouwe
Werkgroep Leefbaarhei