IEDEREEN KAN EEN HARTSTILSTAND KRIJGEN (JONG EN OUD), DAAROM ONTVANGT U DE UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE REANIMATIECURSUS

Vanaf 2020 organiseert Wijkvereniging Westergouwe een reanimatiecursus inclusief AED. Wij zijn heel blij met de bewoners die zich hiervoor aanmelden en zich als burgerhulpverlener wil aanmelden bij HartslagNu.

HartslagNu is het reanimatie oproepsysteem van Nederland

Elke dag krijgen 40 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis een hartstilstand. De overlevingskans is het grootst als iemand binnen 6 minuten reanimeert en een AED aansluit. Als elke minuut telt, is snelle hulp van levensbelang. Ook jij kunt helpen!

De cursus vindt dit jaar plaats op dinsdag 2 april 2024 om 18.30 locatie KC “de Ontdekkingsreizigers”

De kosten hiervoor zijn voor leden € 10,00 en voor niet leden € 20,-.
U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL64 INGB 0008 0592 77 tnv Wijkvereniging Westergouwe met als onderwerp “naam aanwezige-reanimatie 2024”.
(Dit dient 2 dagen voor aanvang bij ons op de rekening te staan).

Bent u geïnteresseerd in de cursus en wilt u zich aanmelden?
Stuur dan voor 15 maart a.s. een e-mail naar leefbaarheid@wijkverenigingwestergouwe.nl onder vermelding van uw naam en adres en voor welke cursus u wilt inschrijven. 
Indien er genoeg instructeurs aanwezig kunnen zijn, zal de reanimatiecursus samen vallen met de herhalingscursus. Anders zal hiervoor een nieuwe datum gezocht worden. Mocht er hier wijzigingen plaats vinden, hoort u dat zo spoedig mogelijk.

Met vriendelijke groet,

Team Leefbaarheid

Wijkvereniging Westergouwe

Categorieën: Leefbaarheid