De algemene ledenvergadering is bezocht door 16 leden. Er komt nog een uitgebreid verslag van deze vergadering maar de belangrijkste punten zijn:

  • Jaarrekeningen 2022 en 2023 zijn goedgekeurd en het bestuur heeft decharge gekregen over het beleid in die jaren
  • Het nieuwe bestuur is met veel enthousiasme aangenomen
  • De begroting en contributie van € 10,00 per adres zijn vastgesteld

We bedanken iedereen voor zijn/haar aanwezigheid.

De nieuwjaarsborrel was met 60 mensen druk bezocht. Hier onder veel kleine kinderen die gebruik maakten van het springkussen, terwijl de papa’s en mamma’s onder het genot van een drankje en een hapje gezellig een praatje maakten. Wij als bestuur vinden het een succes. Iedereen die heeft meegeholpen om dit succes te maken, bedankt.

Tot de volgende keer.

Het bestuur

Categorieën: Nieuws