Beleid privacywetgeving Wijkvereniging Westergouwe

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU.

In het kader van deze privacywetgeving hanteert Wijkverenging Westergouwe het volgende beleid:
1. Leden vullen bij inschrijving het digitale of papieren inschrijfformulier in. Gegevens welke zij niet kenbaar willen maken vullen zij niet in. Door invulling van de gegevens geven zij toestemming aan de vereniging voor het gebruik van deze gegevens conform dit privacybeleid.
2. De ingevulde persoonsgegevens worden door de secretaris van de vereniging beheerd in de ledenadministratie.
3. De ledenadministratie wordt alleen gebruikt binnen de vereniging. Alleen bestuursleden krijgen inzicht in de ledenadministratie. Commissieleden krijgen, indien dit nodig is voor het organiseren van een activiteit, een kopie van de ledenlijst. Leden van de vereniging kunnen de administratie inzien bij de secretaris om hun eigen gegevens te controleren ofwel te corrigeren.
4. De ledenadministratie wordt niet verstrekt aan externe partijen.
5. De ledenadministratie (en de daarin vermelde persoonsgegevens) wordt niet gepubliceerd. Alleen persoonsgegevens die door leden zelf worden aangereikt voor publicatie worden geplaatst.

Voor vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen leden zich melden bij het bestuur.