AED

Beste buurtbewoner,

Een aantal maanden geleden is door een bewoner van Westergouwe een inzamelingsactie gehouden voor de aanschaf van een AED. Daarna is het stil gevallen rond dit onderwerp.

Het zoeken naar een geschikte locatie was moeilijker dan gedacht. Bij de Karwei en het Gezondheidscentrum is een AED aanwezig. Deze zijn alleen na sluitingstijd niet meer bereikbaar. Tevens heeft het Gezondheidscentrum aangeven om hun AED binnenkort ook buiten te hangen zodat deze 24/7 beschikbaar is. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een andere locatie om de  geografische verspreiding zo optimaal mogelijk te benutten.

Hiervoor hebben wij de bewoners wonend aan het Schoklandplantsoen 55 bereid gevonden om de AED bij hun aan de gevel te hangen. Daar zijn wij als Wijkvereniging zeer blij mee!

De AED wordt vrijdag 20 december a.s door Jules Hofstra (van De Klussenier) kosteloos
aan de gevel gemonteerd. Om dit succes te vieren zullen er ook een aantal
journalisten aanwezig zijn en wordt dit in huis-aan-huis blaadjes en in het AD geplaatst.

We hopen natuurlijk allemaal dat we de AED niet nodig zullen hebben. Mocht dit wel het geval zijn, dan is het belangrijk dat je weet hoe een AED werkt en wat je moet doen in een noodsituatie.
Als eerste bel je altijd 112! Als tweede hebben we geschoolde buurtbewoners nodig die getraind zijn in het gebruik van de AED en daarvoor organiseert de Wijkvereniging voor alle bewoners een reanimatiecursus in het 1e kwartaal van 2020. Meer informatie over de reanimatiecursus volgt snel. Je kan hiervoor alvast een plek reserveren via leefbaarheid@wijkverenigingwestergouwe.nl

Wijkgroep Leefbaarheid

Westergouwe in kerstsfeer

Bericht namens Projectbureau Westergouwe

Om met elkaar Westergouwe in kerstsfeer te brengen hebben wij, Projectbureau Westergouwe, een plan en daar hebben we jullie bij nodig. Vind je het leuk om samen met de directe buren een kerstboom in de straat op te zetten? Dan is dit je kans! Wij plaatsen de boom, regelen de lichtjes en de ballen. Jullie zorgen met elkaar voor de gezelligheid en verdere aankleding. Voor de mooiste boom van de wijk is er zelfs een prijs!

Per blok zoeken we een aanspreekpunt om dit in gang te zetten. Ben jij, of zijn jullie dit? Meld je dan voor 20 november aan via: info@westergouwe.nl.

Ter info: De bomen worden met kluit geleverd en krijgen na de feestmaand een plek in Westergouwe. Dan kunnen we ze volgend jaar weer gebruiken.

AED

Beste bewoners,

Enkele maanden geleden is er door een (buurt)inzamelingsactie geld opgehaald voor de aanschaf van een AED. Regelmatig ontvangen wij vragen over wanneer de AED wordt opgehangen. Hierover zullen wij zoveel mogelijk uitleg proberen te geven. 

De AED dient te worden voorzien van stroom. Deze stroom is nodig om de koeling in de kast van de AED te laten werken als het te heet wordt. Het is moeilijk om een locatie te vinden met stroom die geografisch goed in de wijk ligt.

Er zijn een aantal opties:

  • Energiekast Stedin (er dient hiervoor toestemming te komen en Stedin gereageerd niet op mails)
  • School De ontdekkingsreizigers en het gezondheidscentrum (van de school hebben we toestemming om de AED buiten aan de gevel te hangen, maar het hek gaat “s nachts dicht en is de AED niet goed bereikbaar. Hierover moeten we nog in gesprek. Het gezondheidscentrum is voornemens om hun eigen AED in de toekomst buiten te hangen. Het tijdsbestek hiervan is niet bekend. Dan hangen er 2 AED’s buiten.)
  • De flat in aanbouw bij de autobrug. (Hiervoor moet toestemming aan de VVE worden gevraagd en daar gaat maanden overeen)
  • Bewoners Westergouwe. (Er zijn flyers uitgedeeld bij bewoners die woonachtig zijn op een hoek of een garage hebben waar de AED aan bevestigd kan worden)
  • Als laatste optie is het hoekhuis aan het begin van eiland 1 die nog gebouwd moet worden. (Het is een idee om dat koophuis inclusief AED te verkopen. Hiervoor moet toestemming worden aangevraagd en het duurt nog maanden voor de woning wordt opgeleverd)

Dit betekend dus dat we op dit moment geen goede locatie hebben kunnen vinden die toegankelijk is en geografisch goed ligt. Indien er verdere ontwikkelingen plaatsvinden, zullen wij dit met u delen.

Mocht u zelf ideeën hebben, uw garage/woning ter beschikking willen stellen of vragen hebben neem dan contact op met leefbaarheid@wijkverenigingwestergouwe.nl.

Wijkvereniging Westergouwe
Werkgroep Leefbaarheid

Hardrijders in de wijk

Automobilisten die met een rotgang door de woonwijk crossen. Het is één van de grootste ergernissen onder Nederlanders, blijkt uit recent onderzoek. Ook in Westergouwe horen we geregeld klachten over hardrijders in de wijk. En dat is natuurlijk vervelend.

Rijden auto’s in uw straat vaak (veel) te hard? Pak samen met uw buurtbewoners en de gemeente te hard rijden in uw straat aan.

Hoe?

  • Spreek uw buurtbewoners aan op het te hard rijden.
  • Meld het bij het Meldpunt Openbaar Gebied van Gouda via www.gouda.nl of via telefoonnummer 140182.

De wijkagenten zijn ook geïnformeerd over de klachten.

Samen maken we uw straat veilig!

Kom veteranenvoetbal spelen bij SV Donk

Bij voetbalvereniging SV DONK wordt ook veteranenvoetbal gespeeld. Ongeveer acht keer per seizoen organiseren wij op vrijdagavond een onderling 7 tegen 7 toernooi. Dit is een toernooi voor 35-plussers.

Er zijn geen vaste teams bij het toernooi, de indeling van de teams wordt bepaald door loting. Het is dus altijd een verrassing met welke spelers je die avond een team vormt. De duur en het aantal wedstrijden is afhankelijk van het aantal teams. Tot nu toe worden er per avond gemiddeld 3 wedstrijden per team gespeeld met een wedstrijdduur van 20 minuten.Omdat plezier en sportiviteit voorop staan zijn er aangepaste spelregels om de wedstrijden zonder scheidsrechters goed te laten verlopen.

Minstens even belangrijk als het toernooi zelf is de “derde helft” na afloop van het toernooi. Met een hapje en een drankje er bij, blijft het altijd tot lang na afloop van het toernooi gezellig. Het volgende toernooi is eind augustus aan het begin van het nieuwe voetbalseizoen. De precieze planning voor volgend seizoen wordt tegen die tijd bekend gemaakt. Veteranenvoetbal bij Donk kost € 25,- per seizoen. Lijkt het je leuk om een keer per maand een sportieve maar vooral leuke avond te hebben? Geef je dan op bij Hasse Vleeming via seniorenvoetbal@svdonk.nl.