BuurtPreventieApp

Beste bewoners van Westergouwe

Om onze wijk zo veilig mogelijk te houden, hebben vrijwilligers sinds kort een BuurtPreventieApp voor Westergouwe opgezet.
Westergouwe is opgedeeld in secties en elke sectie krijgt een aparte BuurtPreventieApp groep en wordt beheerd door een beheerder. Deze beheerders staan tevens onderling met elkaar in contact om informatie te kunnen delen.
Een beheerder van de groep houdt in de gaten wie zich aanmeldt en of het gebruik volgens de regels plaatsvindt.
Wij raden daarom ook alle bewoners van Westergouwe aan om zich aan te melden bij deze BuurtPreventieApp. Hoe meer bewoners zich aanmelden hoe sneller en adequater er opgetreden kan worden bij een verdachte situatie.
Er wordt gebruik gemaakt van de applicatie Telegram.

Momenteel is er gestart met:
• De tuinenbuurt (BPW1)
• Eiland 2 (BPW3)

Aanmelden en meer informatie is te vinden op de volgende website.
Mocht je interesse hebben om beheerder te worden, geef dit dan aan via het aanmeldingsformulier of stuur een email. Mocht je verder nog vragen hebben, ook dan kun je ons een email sturen.

Met vriendelijke groet,

BuurtPreventie Westergouwe
BuurtPreventieWestergouwe@gmail.com

Paaseieren zoeken afgelast

De activiteiten commissie was klaar om jullie uit te nodigen voor paaseieren zoeken, maar helaas zullen we deze plannen geen doorgang vinden en bewaren we ze voor volgend jaar.

23 Westergouwenaars leren reanimeren

Op 18 februari hebben we een reanimatiecursus georganiseerd voor bewoners van onze wijk. Dit naar aanleiding van de plaatsing van een AED-apparaat op Eiland 1.

23 bewoners waren hierbij aanwezig. Het was een groot succes! Mocht er nog een cursus komen en u wilt meedoen, laat dat dan alvast weten via leefbaarheid@wijkverenigingwestergouwe.nl

Afbeelding kan het volgende bevatten: 2 mensen, staande mensen en schoenen

Kijk op Facebook voor meer foto’s

Bestuursleden gezocht

Beste bewoners en leden,

Nog altijd zijn wij op zoek naar bestuursleden. We zoeken momenteel vooral iemand die PR en Communicatie voor ons wil doen. Dat gaat dus om contacten met bewoners, Gemeente Gouda, Projectbureau Westergouwe, sponsors en andere bedrijven en instanties.

Lijkt jou dit leuk en wil je graag wat bijdragen aan onze wijk? neem dan contact met ons op via info@wijkverenigingwestergouwe.nl

Reanimatiecursus zit vol!

De reanimatiecursus van 18 februari zit vol. We zijn erg blij met alle aanmeldingen! Er zijn ook al geïnteresseerden voor een eventuele tweede avond. Wil je hier van op de hoogte blijven? mail dan naar leefbaarheid@wijkverenigingwestergouwe.nl

Reanimatiecursus

Beste bewoners,

Zoals eerder al gecommuniceerd is er sinds kort een AED beschikbaar voor de wijk Westergouwe. Deze AED hangt aan de garagegevel bij Schokplantsoen 55 en is 24/7 bereikbaar.
Om als burgerhulpverlener hulp te kunnen bieden bij een noodsituatie wordt er vanuit de Wijkvereniging een reanimatiecursus + gebruik AED georganiseerd.
De cursus staat gepland voor dinsdagavond 18 februari a.s. om 18.30 uur in het KC de Ontdekkingsreizigers.
De kosten hiervan zijn voor leden € 5,- en voor niet leden € 10,-.
Er zijn 3 opties om dit te voldoen:

 1. Contant voor aanvang cursus (geen wisselgeld aanwezig)
 2. Pinnen voor aanvang cursus
 3. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL64 INGB 0008 0592 77 tnv Wijkvereniging
  Westergouwe met als onderwerp “naam aanwezige-reanimatiecursus 2020”.
  Als u deze cursus via de wijkvereniging gaat volgen, dient u zich wel aan te melden als burgerhulpverlener bij de Hartstichting.nl of HartslagNu.nl.
  In deze app kunt u aangeven wanneer u als burgerhulpverlener bereikbaar bent voor noodsituaties.
  Voor deze cursus zijn nog plekken beschikbaar. Indien u interesse hebt, stuur dan een mail naar leefbaarheid@wijkverenigingwestergouwe.nl.

Met vriendelijke groet,
Wijkvereniging Westergouwe
Werkgroep Leefbaarhei

AED

Beste buurtbewoner,

Een aantal maanden geleden is door een bewoner van Westergouwe een inzamelingsactie gehouden voor de aanschaf van een AED. Daarna is het stil gevallen rond dit onderwerp.

Het zoeken naar een geschikte locatie was moeilijker dan gedacht. Bij de Karwei en het Gezondheidscentrum is een AED aanwezig. Deze zijn alleen na sluitingstijd niet meer bereikbaar. Tevens heeft het Gezondheidscentrum aangeven om hun AED binnenkort ook buiten te hangen zodat deze 24/7 beschikbaar is. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar een andere locatie om de  geografische verspreiding zo optimaal mogelijk te benutten.

Hiervoor hebben wij de bewoners wonend aan het Schoklandplantsoen 55 bereid gevonden om de AED bij hun aan de gevel te hangen. Daar zijn wij als Wijkvereniging zeer blij mee!

De AED wordt vrijdag 20 december a.s door Jules Hofstra (van De Klussenier) kosteloos
aan de gevel gemonteerd. Om dit succes te vieren zullen er ook een aantal
journalisten aanwezig zijn en wordt dit in huis-aan-huis blaadjes en in het AD geplaatst.

We hopen natuurlijk allemaal dat we de AED niet nodig zullen hebben. Mocht dit wel het geval zijn, dan is het belangrijk dat je weet hoe een AED werkt en wat je moet doen in een noodsituatie.
Als eerste bel je altijd 112! Als tweede hebben we geschoolde buurtbewoners nodig die getraind zijn in het gebruik van de AED en daarvoor organiseert de Wijkvereniging voor alle bewoners een reanimatiecursus in het 1e kwartaal van 2020. Meer informatie over de reanimatiecursus volgt snel. Je kan hiervoor alvast een plek reserveren via leefbaarheid@wijkverenigingwestergouwe.nl

Wijkgroep Leefbaarheid