Namens de wijkvereniging willen we alle bewoners van Westergouwe en alle samenwerkingspartners fijne feestdagen toewensen!

We hopen ook het komende jaar de samenwerking met alle partijen te bevorderen en de onderlinge band met elkaar als bewoners te versterken

Categorieën: Nieuws

Joost Heger

Joost is secretaris van Wijkvereniging Westergouwe, Gouda.