Beste bewoners van Westergouwe

Om onze wijk zo veilig mogelijk te houden, hebben vrijwilligers sinds kort een BuurtPreventieApp voor Westergouwe opgezet.
Westergouwe is opgedeeld in secties en elke sectie krijgt een aparte BuurtPreventieApp groep en wordt beheerd door een beheerder. Deze beheerders staan tevens onderling met elkaar in contact om informatie te kunnen delen.
Een beheerder van de groep houdt in de gaten wie zich aanmeldt en of het gebruik volgens de regels plaatsvindt.
Wij raden daarom ook alle bewoners van Westergouwe aan om zich aan te melden bij deze BuurtPreventieApp. Hoe meer bewoners zich aanmelden hoe sneller en adequater er opgetreden kan worden bij een verdachte situatie.
Er wordt gebruik gemaakt van de applicatie Telegram.

Momenteel is er gestart met:
• De tuinenbuurt (BPW1)
• Eiland 2 (BPW3)

Aanmelden en meer informatie is te vinden op de volgende website.
Mocht je interesse hebben om beheerder te worden, geef dit dan aan via het aanmeldingsformulier of stuur een email. Mocht je verder nog vragen hebben, ook dan kun je ons een email sturen.

Met vriendelijke groet,

BuurtPreventie Westergouwe
BuurtPreventieWestergouwe@gmail.com

Categorieën: Leefbaarheid

Joost Heger

Joost is secretaris van Wijkvereniging Westergouwe, Gouda.