Dinsdag 8 juni j.l. heeft voor de tweede maal de AED cursus plaats gevonden.
Deze keer was de cursus voor zowel beginners als ook voor gevorderden ingericht.
Met groot enthousiasme en enige onwennigheid hebben alle cursisten hun certificaat behaald en zijn klaar voor het bedienen van de AED’s die in de wijk hangen of nog opgehangen worden.
Volgend jaar zullen we weer een nieuwe datum prikken houdt de agenda in de gaten voor deelname.

Frank Vermeer
Voorzitter

Categorieën: Nieuws