Wijkvereniging Westergouwe is een vereniging van bewoners van de wijk Westergouwe in Gouda. De wijkvereniging wil een combinatie zijn van een wijkteam (dat problemen in de wijk aanpakt) en een buurtvereniging (voor de gezelligheid). De vereniging telt momenteel ca 200 leden en is groeiende.

De huidige penningmeester heeft besloten haar werkzaamheden over te dragen. Daarom is de vereniging per omgaande op zoek naar een: 

Penningmeester

De penningmeester is lid van het bestuur en heeft de volgende taken:

  • Verwerken en documenteren van alle inkomsten en uitgaven 
  • Beheer van de kas en bankrekening
  • Maken van de jaarlijkse begroting
  • Maken van het financieel jaarverslag
  • Innen van de contributies
  • Informeren van het bestuur over de financiële status en mogelijkheden
  • Ervoor zorg dragen dat er een kas is met wisselgeld bij evenementen
  • Aanvragen van de subsidies
  • Onderhouden van contacten met derde partijen m.b.t. financiën

Inschatting benodigde tijd:
ca. 1-2 avond(en) per maand + bestuursvergadering 6x per jaar.

Ben jij betrokken bij onze mooie wijk en wil je je steentje bijdragen, stuur dan vóór eind juni 2022 jouw reactie naar het e-mailadres: info@wijkverenigingwestergouwe.nl

Voor vragen kan je bellen met de voorzitter, Frank Vermeer, t: 06-46322837 (graag na 17.00 uur)

Na de aanmelding zal er een gesprek met het bestuur volgen, en zullen de leden ook gevraagd worden om te stemmen op de kandidaat penningmeester(s).

Categorieën: Nieuws