Wij zoeken…

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers, die ons kunnen helpen met de volgende punten.
Jurist / verzekeringsadviseur
We zouden graag wat meer willen weten, wat verstandig is wat betreft verzekringen. Het gaat dan voornamelijk om een (bestuurders)-aansprakelijkheidsverzekering en verzekeringen voor activiteiten. Hierover zouden we graag vrijblijvend advies willen krijgen. Dus het zal dan gaan om één of enkele gesprekken.
Sponsoring-vrijwilligers
We willen graag een kleine werkgroep opzetten die zich specifiek richt op het zoeken van sponsors. We willen met regelmaat leuke activiteiten organiseren, waar uiteraard geld voor nodig is. Mensen met ervaring kunnen we goed gebruiken, maar ervaring is geen vereiste.
Leden voor Werkgroep Leefbaarheid
We willen ontzettend graag veel bereiken op dit gebied, en er liggen nog veel punten open. Echter hebben we nog erg weinig vrijwilligers die zich hiermee willen bezig houden. Het gaat bijvoorbeeld om het inventariseren van problemen, het leggen van contacten met instanties, het bespreken van mogelijke oplossingen hiervoor. Een vrijblijvende kennismaking is uiteraard mogelijk.
Wil je ons helpen? Dat zou super zijn! stuur een mail naar: buurtverenigingwestergouwe.nl of naar info@wijkverenigingwestergouwe.nl

Geen bouwstop huurwoningen Eiland II

Ondanks protesten van omwonenden, mogen op Eiland II in Westergouwe 34 huurwoningen worden gebouwd. De voorzieningenrechter houdt de eerder door de gemeente Gouda verstrekte vergunning in stand. Omwonenden zijn tegen de bouw van de huurwoningen. Zij zien liever dat wordt vastgehouden aan de vrije kavels die eerder waren voorzien, maar omdat daar te weinig vraag naar is verleende de gemeente Gouda een vergunning voor de bouw van 34 huurwoningen. De huurwoningen vallen in het duurdere segment, met prijzen van 1.200 euro per maand.

,,We willen gewoon dat dit project helemaal niet doorgaat,” verklaarde bewoonster Tess Bosma tegenover AD Groene Hart de keuze van de omwonenden om via de rechter te proberen een bouwstop af te dwingen. ,,De gang naar de rechter was de enige oplossing. Als de beslissing van de rechter verkeerd uitvalt, kunnen we nog planschade vragen.”

Een dag na de rechterlijke uitspraak meldde de advocate van de omwonenden dat oeverzwaluwen zouden zijn gesignaleerd in de omgeving van de bouwlocatie. Projectbureau Westergouwe ontkrachtte dit bericht al snel. De gefotografeerde ‘oeverzwaluw’ bleek een witte kwikstaart.

Wethouder redt lammetje

Wethouder Rogier Tetteroo ontpopte zich afgelopen weekeinde tot redder in nood voor een lammetje. Langs het Klompenpad, dat Westergouwe verbindt met het natuurgebied GroenBlauwe Zone, haalde de PvdA-politicus een lammetje uit de sloot. Het jonge beestje was weggezakt in de modder en dreigde bijna kopje onder te gaan toen Tetteroo de helpende hand bood.

,,Moeder en kind maken het goed’’, stelde Tetteroo zijn volgers op sociale media gerust over de afloop van zijn reddingsactie.

Warm weer + Afvalzakken

Mogelijk is het u ook al opgevallen, de laatste weken hangen er soms bijna een hele week PMD zakken aan de daarvoor bestemde haken. Met dit warme(re) weer gaat dit echt vreselijk stinken. Daarnaast is het geen gezicht als deze zakken de hele week hangen. Wilt u er op letten om de zakken niet vóór de ophaaldatum aan te bieden? Bedankt!