Ondanks protesten van omwonenden, mogen op Eiland II in Westergouwe 34 huurwoningen worden gebouwd. De voorzieningenrechter houdt de eerder door de gemeente Gouda verstrekte vergunning in stand. Omwonenden zijn tegen de bouw van de huurwoningen. Zij zien liever dat wordt vastgehouden aan de vrije kavels die eerder waren voorzien, maar omdat daar te weinig vraag naar is verleende de gemeente Gouda een vergunning voor de bouw van 34 huurwoningen. De huurwoningen vallen in het duurdere segment, met prijzen van 1.200 euro per maand.

,,We willen gewoon dat dit project helemaal niet doorgaat,” verklaarde bewoonster Tess Bosma tegenover AD Groene Hart de keuze van de omwonenden om via de rechter te proberen een bouwstop af te dwingen. ,,De gang naar de rechter was de enige oplossing. Als de beslissing van de rechter verkeerd uitvalt, kunnen we nog planschade vragen.”

Een dag na de rechterlijke uitspraak meldde de advocate van de omwonenden dat oeverzwaluwen zouden zijn gesignaleerd in de omgeving van de bouwlocatie. Projectbureau Westergouwe ontkrachtte dit bericht al snel. De gefotografeerde ‘oeverzwaluw’ bleek een witte kwikstaart.

Categorieën: Nieuws

Joost Heger

Joost is secretaris van Wijkvereniging Westergouwe, Gouda.