Automobilisten die met een rotgang door de woonwijk crossen. Het is één van de grootste ergernissen onder Nederlanders, blijkt uit recent onderzoek. Ook in Westergouwe horen we geregeld klachten over hardrijders in de wijk. En dat is natuurlijk vervelend.

Rijden auto’s in uw straat vaak (veel) te hard? Pak samen met uw buurtbewoners en de gemeente te hard rijden in uw straat aan.

Hoe?

  • Spreek uw buurtbewoners aan op het te hard rijden.
  • Meld het bij het Meldpunt Openbaar Gebied van Gouda via www.gouda.nl of via telefoonnummer 140182.

De wijkagenten zijn ook geïnformeerd over de klachten.

Samen maken we uw straat veilig!

Categorieën: Leefbaarheid

Joost Heger

Joost is secretaris van Wijkvereniging Westergouwe, Gouda.