Beste bewoners,

Enkele maanden geleden is er door een (buurt)inzamelingsactie geld opgehaald voor de aanschaf van een AED. Regelmatig ontvangen wij vragen over wanneer de AED wordt opgehangen. Hierover zullen wij zoveel mogelijk uitleg proberen te geven. 

De AED dient te worden voorzien van stroom. Deze stroom is nodig om de koeling in de kast van de AED te laten werken als het te heet wordt. Het is moeilijk om een locatie te vinden met stroom die geografisch goed in de wijk ligt.

Er zijn een aantal opties:

  • Energiekast Stedin (er dient hiervoor toestemming te komen en Stedin gereageerd niet op mails)
  • School De ontdekkingsreizigers en het gezondheidscentrum (van de school hebben we toestemming om de AED buiten aan de gevel te hangen, maar het hek gaat “s nachts dicht en is de AED niet goed bereikbaar. Hierover moeten we nog in gesprek. Het gezondheidscentrum is voornemens om hun eigen AED in de toekomst buiten te hangen. Het tijdsbestek hiervan is niet bekend. Dan hangen er 2 AED’s buiten.)
  • De flat in aanbouw bij de autobrug. (Hiervoor moet toestemming aan de VVE worden gevraagd en daar gaat maanden overeen)
  • Bewoners Westergouwe. (Er zijn flyers uitgedeeld bij bewoners die woonachtig zijn op een hoek of een garage hebben waar de AED aan bevestigd kan worden)
  • Als laatste optie is het hoekhuis aan het begin van eiland 1 die nog gebouwd moet worden. (Het is een idee om dat koophuis inclusief AED te verkopen. Hiervoor moet toestemming worden aangevraagd en het duurt nog maanden voor de woning wordt opgeleverd)

Dit betekend dus dat we op dit moment geen goede locatie hebben kunnen vinden die toegankelijk is en geografisch goed ligt. Indien er verdere ontwikkelingen plaatsvinden, zullen wij dit met u delen.

Mocht u zelf ideeën hebben, uw garage/woning ter beschikking willen stellen of vragen hebben neem dan contact op met leefbaarheid@wijkverenigingwestergouwe.nl.

Wijkvereniging Westergouwe
Werkgroep Leefbaarheid

Categorieën: Leefbaarheid

Joost Heger

Joost is secretaris van Wijkvereniging Westergouwe, Gouda.