Beste bewoners,

Zoals eerder al gecommuniceerd is er sinds kort een AED beschikbaar voor de wijk Westergouwe. Deze AED hangt aan de garagegevel bij Schokplantsoen 55 en is 24/7 bereikbaar.
Om als burgerhulpverlener hulp te kunnen bieden bij een noodsituatie wordt er vanuit de Wijkvereniging een reanimatiecursus + gebruik AED georganiseerd.
De cursus staat gepland voor dinsdagavond 18 februari a.s. om 18.30 uur in het KC de Ontdekkingsreizigers.
De kosten hiervan zijn voor leden € 5,- en voor niet leden € 10,-.
Er zijn 3 opties om dit te voldoen:

 1. Contant voor aanvang cursus (geen wisselgeld aanwezig)
 2. Pinnen voor aanvang cursus
 3. U kunt het bedrag overmaken naar rekeningnummer NL64 INGB 0008 0592 77 tnv Wijkvereniging
  Westergouwe met als onderwerp “naam aanwezige-reanimatiecursus 2020”.
  Als u deze cursus via de wijkvereniging gaat volgen, dient u zich wel aan te melden als burgerhulpverlener bij de Hartstichting.nl of HartslagNu.nl.
  In deze app kunt u aangeven wanneer u als burgerhulpverlener bereikbaar bent voor noodsituaties.
  Voor deze cursus zijn nog plekken beschikbaar. Indien u interesse hebt, stuur dan een mail naar leefbaarheid@wijkverenigingwestergouwe.nl.

Met vriendelijke groet,
Wijkvereniging Westergouwe
Werkgroep Leefbaarhei

Categorieën: Activiteiten

Joost Heger

Joost is secretaris van Wijkvereniging Westergouwe, Gouda.